C

联系方式

ontact us

地 址:上海市浦东新区世博馆路200号
电 话:+ 86 021-31828800
邮 件:sts@timeshipping.com.cn
传 真: 021-31828899
邮 编: 200126
网 址: www.timeshipping.com.cn

党建引领

您当前的位置:首页 > 新闻中心 > 党建引领

党员干部必知的古语智慧

时间:2018-12-26 20:40:09  来源:  作者:


         在古代流传至今的典籍中,不乏经典之作,这些经典之作经历漫长的历史岁月而经久不衰,其中一些经典语句被广泛传播,这些经典语句凝聚着古人的大智慧。我们从“四书五经”等一些古代典籍中筛选出了部分自省、为政、用人、治学方面的内容,供党员干部学习参考。    不昧己心,不尽人情,不竭物力
    躬自厚而薄责于人
    言之者无罪,闻之者足以戒
    过而不改,是谓过矣
    见贤思齐焉,见不贤而内自省也
    不迁怒,不贰过
    毋意,毋必,毋因,毋我
    满招损,谦受益
    不自反,则终日见人之尤也;诚反己,则终日见己之尤也
    心不可不虚,虚则义理来居;心不可不实,实则物欲不入
    视思明,听思聪,色思温,貌思恭,言思忠,事思敬,疑思问,忿思难,见得思义

    虑于民也深,则谋其始也精
    安民之术,在于丰财
    人之命在元气,国之命在人心
    缓己急人,虽令不从
    善为政者,必重民力
    使马者知地险,操舟者观水势,驭天下者察民情
    得天下有道,得其民,斯得天下矣
    国奢则用费,用费则民贫
    虚谈废务,浮文妨要
    善琴弈者不视谱,善相马者不按图,善治民者不泥古
    善政者,恤民之患,除民之害也
    和以处众,宽以待下,恕以待人
    国保于民,民保于信
    朝言不及犬马
    为政之道,以顺民心为本,以厚民生为本,以安而不扰为本
    天下之事,虑之贵详,行之贵力,谋在于众,断在于独
    轻财足以聚人,律己足以服人,量宽足以得人,身先足以率人
    无取民者,民利之;无取国者,国利之;无取天下者,天下利之
    治国者,圆不失规,方不失矩,本不失末,为政不失其道,万事可成,其功可保
    在官言官,在府言府,在库言库,在朝言朝
    凡事豫则立,不豫则废
    为政以德,譬如北辰居其所而众星共之
    居之无倦,行之以忠
    无欲速,无见小利,欲速则不达,见小利则大事不成
    言必信,行必果
    无总于货宝,生生自庸,式敷民德,永肩一心
    疑谋勿成,百志惟熙
    甘临,无攸利
    顾小利,则大利之残也
    凡治天下,必因人情
    强中自有强中手,莫向人前满自夸
    智械机巧,不知者为高,知之而不用者为尤高
    临官莫如平,临财莫如廉,不可攻也
    严则下暗,下暗则上聋
    政有三而已:一曰因民;二曰择人;三曰从时
    居官有二语,曰:惟公则生明,惟廉则生威
    不积跬步,无以至千里,不积小流,无以成江海
    勿以恶小而为之,勿以善小而不为
    政者,口言之,身必行之
    惠而不费,劳而无怨,欲而不贪,泰而不骄,威而不猛


    举贤为国,非为私人也
    兴贤育才,为政之先务
    得人之道,在于知人;知人之法,在于责实
    其择人宜精,其任人宜久
    任贤勿贰,去邪勿疑
    任官惟贤材,左右惟其人
    不信仁贤则国空虚
    夫尚贤者,政之本也
    国有贤良之士众,则国家之治厚
    有能则举之,无能则下之
    归国宝,不若献贤而进士
    入国而不存其士,则国亡矣
    任功,则民少言;任善,则民多言
    小知不可使谋事,小忠不可使主法
    闻古之善用人者,必循天顺人而明赏罚
    不以一眚掩大德
    邦之兴,由得人也;邦之亡,由失人也
    简能而任之,择善而从之,则智者尽其谋,勇者竭其力,仁者播其惠,信者效其忠


    玉不琢,不成器;人不学,不知道
    知不足者好学,耻下问者自满
    人而不学,其犹正墙面而立
    知而好问,然后能才
    学者非必为仕,而仕者必为学
    物固莫不有长,莫不有短,人亦然,故善学者,假人之长以补其短
    好直不好学,其蔽也绞;好勇不好学,其蔽也乱;好刚不好学,其蔽也狂